"Ihmiseltä ihmiselle, eväitä elämälle"

Kohtaamalla ihmisen ihmisenä toivomme pystyvämme auttamaan asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme vaikuttavia keinoja oman kuntoutumisensa ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

Me Amidalla puhumme pitkittyneistä oireista kroonisten ja pysyvien oireiden sijaan. Kokemuksemme mukaan kehoa ja mieltä yhdistävällä kuntoutuksella muutos toimintakykyyn on mahdollinen. Tuemme kuntoutumista mahdollisimman laaja-alaisesti kuntoutujan tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Keinoja voivat olla fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn lisääntyminen, kehotietoisuuden lisääntyminen, uusien toimintamallien löytyminen, uskomusten muuttaminen tai vaikka huomiotta jääneiden voimavarojen löytyminen.

KK4A6038(1).jpg

Amidan tarina

Hyvinvointi ja Kuntoutus Amida syntyi keskelle äidin, isän ja leikki-ikäisten kaksosten muodostamaa vilkasta perhe-elämää. Annina ja Antero huomasivat, että he pystyisivät yhdistämään tulevaisuuden suunnitelmat yhteen myös ammatillisesti: kummankin osaamiset tukevat toisiaan, ajatus ja kokemus hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuudesta on yhteinen, kuin myös haave auttaa muitakin hyvinvointinsa edistämisessä sekä kuntoutumisessa kokonaisvaltaisesti, monipuolisia menetelmiä hyödyntäen.

Antero otti yhteyttä myös Päiviin, joka opiskeluaikoina oli Anteron neurologisen fysioterapian harjoittelunohjaajana: heillä kun on samankaltainen lähestymistapa kuntoutukseen kuin myös suuntautuminen neurologiseen sekä psykofyysiseen fysioterapiaan, sekä toisiaan täydentävä ammatillinen osaaminen. Päiville kerrottiin suunnitelmista, pyydettiin mukaan toimintaan, ja Amida sai hienoa lisävahvistusta riveihinsä.

Näin perustimme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen ja kuntoutuksen keskuksen, Hyvinvointi ja Kuntoutus Amidan, jossa ihminen huomioidaan fyysis-psyykkis-sosiaalisena, sekä henkisenä, kokonaisuutena osana ympäristöään, omassa yksilöllisessä elämäntilanteessaan.

Ihmisen fysiikkaa ei voi erottaa psyykestä eikä ihmistä ympäristöstään. Motivaation kannalta on tärkeä löytää yksilön voimavaroihin ja elämäntilanteeseen sopivat tavat kuntouttaa sekä keinot oman hyvinvoinnin edistämiseen kotioloissakin.

Ihmisenä meidän on tärkeä tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Sosiaaliset tarpeemme voivat olla erilaiset, mutta jopa hermostomme reagoi merkittävästi sosiaaliseen liittymiseen. Haluamme, että asiakkaidemme on hyvä tulla ja olla luonamme, jotta voimme yhdessä vahvistua ihmisinä.

Keinoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on maailmassa valtavasti. Toinen toimii toiselle ja toinen toiselle. Hyödynnämme tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä asiakkaan yksilöllisyyttä korostaen, sillä sama resepti ei toimi kaikille. Toisaalta suhtaudumme avoimesti myös kokemusperäisesti vaikuttaviksi todettuihin ja vielä kehittyvän tutkimusnäytön omaaviin hoito- ja kuntoutusmuotoihin.    

Kohtaamalla ihmisen ihmisenä, toivomme pystyvämme auttamaan asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti laaja-alaista osaamistamme hyödyntäen, ja myös tarjoavamme asiakkaalle keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen omassa arjessa.

Tähän viittaa myös mottomme ”Ihmiseltä ihmiselle, eväitä elämälle.”

Tärkeä osa arvomaailmaa on myös ekologisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa: teemme mahdollisimman kestäviä valintoja kaikissa hankinnoissamme ja käyttämämme hoitotuotteet ovat laadukkaita, kotimaisia Frantsilan luomuyrttitilan tuotteita. 

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on osallistua yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen perustyömme lisäksi laajemminkin. Yksilö voi todella vaikuttaa luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointiin omalla panoksellaan – ja luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointi heijastuu myös suoraan ihmiseen. Tämä ajatus on tärkeä tuoda myös toiminnan tasolle, ja sitä toteutamme omassa toiminnassammekin.

Mistä nimi Amida?

Halusimme nimemme kuvastavan toimintaamme, ja pyörittelimme erilaisia vaihtoehtoja. Antero sanoi, että akupunktiokanava Dai Mai kokoaa yhteen kaikki muut kanavat, ja ideana tämä tukee toimintafilosofiaamme: sekä kokonaisvaltaisuuden ajatusta, että moniammatillista työskentelymallia.

Annina käänteli kirjainten paikkaa, ja hahmotteli: Amiida, Amida. Amidan googlatessamme huomasimme sen tarkoittavan juutalaisten seisomarukousta, mutta myös olevan japaninkielinen vastine "ikuisen elämän ja valon Buddhalle", sanskriitiksi Amitābha. Amida tarkoittaa ilmeisesti myös "rajatonta", ja kaikki nämä tukevat myös ajatusta yrityksen taustalla.

Haluamme auttaa ihmisiä löytämään eloa ja valoa monipuolisten palveluiden avulla, moniammatillisesti "ammattialojen väliset rajat ylittäen".

Hyvinvointi ja Kuntoutus Amida ei ole meille vain tapa työllistää itseämme. Toivomme myös luovamme uudenlaista tapaa lähestyä terveyttä, hyvinvointia – ja vielä laajemmin: elämää. 

Tavoitteenamme on osaltamme luoda maailmaa paremmaksi, luonnollisemmaksi ja lempeämmäksi paikaksi elää meille jokaiselle, koko luomakunta huomioon ottaen. Siihen tarvitaan meidän jokaisen panostamme, ja me kannamme innolla kortemme kekoon.

Lämpimästi tervetuloa Amidalle!

Toivottaa Amidan väki