top of page

"Ihmiseltä ihmiselle, eväitä elämälle"

Kohtaamalla ihmisen ihmisenä toivomme pystyvämme auttamaan asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme vaikuttavia keinoja oman kuntoutumisensa ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

Me Amidalla puhumme pitkittyneistä oireista kroonisten ja pysyvien oireiden sijaan. Kokemuksemme mukaan kehoa ja mieltä yhdistävällä kuntoutuksella muutos toimintakykyyn on mahdollinen. Tuemme kuntoutumista mahdollisimman laaja-alaisesti kuntoutujan tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Keinoja voivat olla fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn lisääntyminen, kehotietoisuuden lisääntyminen, uusien toimintamallien löytyminen, uskomusten muuttaminen tai vaikka huomiotta jääneiden voimavarojen löytyminen.

KK4A6038(1).jpg

Amidan tarina

Hyvinvointi ja Kuntoutus Amida syntyi keskelle äidin, isän ja leikki-ikäisten kaksosten muodostamaa vilkasta perhe-elämää. Annina ja Antero huomasivat, että he pystyisivät yhdistämään tulevaisuuden suunnitelmat yhteen myös ammatillisesti: kummankin osaamiset tukevat toisiaan, ajatus ja kokemus hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuudesta on yhteinen, kuin myös haave auttaa muitakin hyvinvointinsa edistämisessä sekä kuntoutumisessa kokonaisvaltaisesti, monipuolisia menetelmiä hyödyntäen.

Antero otti yhteyttä myös Päiviin, joka opiskeluaikoina oli Anteron neurologisen fysioterapian harjoittelunohjaajana: heillä kun on samankaltainen lähestymistapa kuntoutukseen kuin myös suuntautuminen neurologiseen sekä psykofyysiseen fysioterapiaan, sekä toisiaan täydentävä ammatillinen osaaminen. Päiville kerrottiin suunnitelmista, pyydettiin mukaan toimintaan, ja Amida sai hienoa lisävahvistusta riveihinsä.

Näin perustimme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen ja kuntoutuksen keskuksen, Hyvinvointi ja Kuntoutus Amidan, jossa ihminen huomioidaan fyysis-psyykkis-sosiaalisena, sekä henkisenä, kokonaisuutena osana ympäristöään, omassa yksilöllisessä elämäntilanteessaan.

 

Alkuvuosien jälkeen tiimimme on kasvanut ja vuonna 2022 joukkomme on jo seitsenhenkinen - vahvaa osaamistaan sekä kuntoutuksen että hyvinvointipalvelujen saralla tarjoavat nykyään Anteron, Anninan ja Päivin lisäksi myös Eeva H., Anne, Eeva J. sekä Anita.

 

Haluamme auttaa ihmisiä löytämään hyvinvoinnin lisäksi iloa ja valoa elämään kohtaamisten sekä monipuolisten palveluiden avulla, moniammatillisesti "ammattialojen väliset rajat ylittäen".

Arvomme

Yksi tärkeimmistä lähtökohdista, jonka varaan Amidaa perustimme, on että oman yrityksen kautta voimme toteuttaa työtämme omalla, kokonaisvaltaisuuden huomioonottavalla tavalla ja omasta, vahvasta arvomaailmasta lähtien. Meille on tärkeää, että saamme tehdä työtämme niin laadukkaasti kuin mahdollista, kehittää sitä yhteistyössä eteenpäin ja luoda työkulttuuria, jossa tekijämmekin voivat hyvin ja saavat toteuttaa työtään arvojensa mukaisesti.

Ihmiskuvamme on kokonaisvaltainen. Näemme, että ihmisen fyysistä ja psyykkistä olemusta ei voi erottaa toisistaan eikä ihmistä ympäristöstään. Motivaation kannalta on tärkeä löytää yksilön voimavaroihin ja elämäntilanteeseen sopivat tavat kuntouttaa sekä keinot oman hyvinvoinnin edistämiseen kotioloissakin.

Ihmisenä meidän on tärkeä tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Sosiaaliset tarpeemme voivat olla erilaiset, mutta jopa hermostomme reagoi merkittävästi sosiaaliseen liittymiseen. Haluamme, että asiakkaidemme on hyvä tulla ja olla luonamme, jotta voimme yhdessä vahvistua ihmisinä.

Keinoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on maailmassa valtavasti. Toinen toimii toiselle ja toinen toiselle. Hyödynnämme tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä asiakkaan yksilöllisyyttä korostaen, sillä sama resepti ei toimi kaikille. Toisaalta suhtaudumme avoimesti myös kokemusperäisesti vaikuttaviksi todettuihin ja vielä kehittyvän tutkimusnäytön omaaviin hoito- ja kuntoutusmuotoihin.    

Kohtaamalla ihmisen ihmisenä, toivomme pystyvämme auttamaan asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti laaja-alaista osaamistamme hyödyntäen, ja myös tarjoavamme asiakkaalle keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen omassa arjessa.

Tähän viittaa myös mottomme ”Ihmiseltä ihmiselle, eväitä elämälle.”

Tärkeä osa arvomaailmaa on myös ekologisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa: teemme mahdollisimman kestäviä valintoja kaikissa hankinnoissamme ja käyttämämme hoitotuotteet ovat laadukkaita, kotimaisia Frantsilan luomuyrttitilan tuotteita. Ekologiset valinnat ovat tärkeitä sekä yksilön että luonnon hyvinvoinnin kannalta.

Tavoitteenamme on osaltamme luoda maailmaa paremmaksi, luonnollisemmaksi ja lempeämmäksi paikaksi elää meille jokaiselle, koko luomakunta huomioon ottaen. Siihen tarvitaan meidän jokaisen panostamme - ja me kannamme ilolla kortemme kekoon!

Lämpimästi tervetuloa Amidalle!

Toivottaa Amidan väki

bottom of page