top of page

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Hermostomme on muovautuva, kudoksemme uudistuvat ja mielemme rakennetta on mahdollista kehittää kuntoutumista tukeviksi. Nämä kuntoutumista edistävät asiat toimivat perusteina Amidan neurologisessa kuntoutuksessa. 

Neurologisessa fysioterapiassa korostuu yksilöllisyys. Olemme ainutlaatuisia ainutlaatuisine hermoyhteyksinemme, joten vauriot hermostossamme ilmenevät aina yksilöllisesti. Paneudumme kuntoutujien tilanteisiin tarkasti, pyrkien löytämään jokaisen kohdalla ne asiat, joilla voimme edistää toimintakykyä. Olennaista on se mitä tehdään, sillä kehomme on muovautuva.

Tyypillisesti neurologinen fysioterapia on avuksi seuraavissa:

  • Aivoinfarkti Aivoverenvuoto

  • Aivovamma

  • Selkäydinvamma

  • MS-tauti

  • Parkinsonin tauti

  • Harvinaiset neurologiset sairaudet

  • ALS ja muut motoneuronitaudit

  • Toiminnallinen neurologinen häiriö

Neurologinen sairaus vaikuttaa aina kokonaisvaltaisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin. Yksilöllisen elämäntilanteen huomioiminen ja elämän eri osa-alueisiin osallistumisen tukeminen ovat keskeisiä asioita toiminnassamme. Näiden asioiden tarkasteleminen yhdessä kuntoutujan kanssa antavat kuntoutumiselle suunnan.

Maailmassa on esimerkkejä, kuinka neurologissa sairauksissa toimintakyky ja elämänlaatu voivat edistyä vaikeissakin tilanteissa tai vaikka sairastumisesta olisi kulunut jo aikaa. Näitä esimerkkejä on myös omassa asiakaskunnassamme.

Lisäksi neurologista kuntoutusta voidaan tukea Amidan muilla palveluilla asiakkaan tarpeesta riippuen. 

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajia. Lue lisää.

neurons-1773922_1920.jpg

Hinnasto

 

45 min: 59 € 

60 min: 72 €
90 min: 92 €
Kotikäynti: + 10€ + matka-aika
Allasterapia 45 min: 115 €
Allasterapia 60 min: 138 €

bottom of page