Palveluksessasi Amidan ammattilaiset

Amidalla kuntoutumisestasi ja hyvinvoinnistasi vastaavat koulutetut ammattilaiset, joiden yksilöllisesti räätälöidyt hoidot huomioivat tarpeesi ja elämäntilanteesi. Amidalla sinusta pidetään huolta!

Antero Uimonen

Fysioterapeutti, kiinalaisen lääketieteen terapeutti 

Antero Uimonen on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2011, ja työskennellyt fysioterapeuttina valmistumisestaan lähtien. Antero on innostunut tutkimaan ihmisen ja elämän kokonaisvaltaisuutta ja fysioterapeutiksi valmistumistuttuaan hän on ollut kiinnostunut siitä, kuinka kokonaisvaltaisuus ilmenee terveydessä ja kuntoutuksessa.

KK4A5889.jpg

Uransa aikana Antero on päässyt työskentelemään monipuolisesti eri potilasryhmien parissa ja on siten kehittänyt monipuolisesti käytännön osaamistaan. Suurimpana innostuksen kohteena ovat olleet neurologinen ja muu toimintakyvyn palauttamiseen ja hyvään arkeen tähtäävä kuntoutus sekä psykofyysinen fysioterapia kehon ja mielen yhteyttä sekä mielen/tietoisuustaitojenvoimaa huomioivana lähestymistapana.

Antero omaa monipuolisen ammattitaidon. Hän on erikoistunut akupunktiohoitoihin 3,5-vuotisilla perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion opinnoilla sekä aku- ja triggerpiste-kurssilla. Hän on opiskellut psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen sekä osallistunut erikoisalan seminaareihin ja työpajoihin.

Neurologiseen fysioterapiaan Antero on erikoistunut Bobath-konseptin perus - ja jatkokurssilla. Lisäksi Antero on täydentänyt osaamistaan Osteopatiakoulu Atlaksen manuaalisen taitojen erikoistumiskoulutuksessa. Muita suoritettuja koulutuksia ovat mm. Mindfulness Based Stress Reduction-kurssi, lihaskalvo- ja venytyshieronnan kurssi, GAS-tavoitteenasettelu sekä kursseja allasterapiaan ja kinesioteippaukseen liittyen.

Anterolla on suuri halu kehittyä ammatissaan ja ihmisenä. Hän suhtautuu elämään avoimen optimistisesti, mikä heijastuu myös työhön uskona hyvään, uskona muutokseen.

Moniammatillisuus on ollut vahvasti läsnä Anteron työhistoriassa, mikä on vahvistanut ajatusta yhteistyön voimasta kuntoutuksessa. Antero haluaakin olla edistämässä myös avoimuutta eri ammattialojen ja menetelmien yhteistyössä. Eivätkä kuntoutuksen mahdollisuudet ole enää pelkää uskoa, sillä niin käytäntö ja tiede todistavat jatkuvasti, mikä potentiaali meissä ihmisissä on!

Annina Uimonen

Tanssinohjaaja, yrttihoitaja, fytoterapia- ja SLT-opiskelija

Anninalla on pitkä, monipuolinen tanssitausta sekä yli kymmenen vuoden opetuskokemus. Hän on opiskellut Jyväskylän yliopistossa kasvatustiedettä ja draamakasvatusta sekä suorittanut Taidekorkeakoulun tanssipedagogiikan perusopinnot. Tällä hetkellä Annina viimeistelee fytoterapian opintojaan Frantsilan luomuyrttitilalla, sekä opiskelee Somaattisen liiketerapeutin koulutusohjelmassa. 

KK4A6056.jpg

Kehollisuus, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä kasvu ihmisenä ovat Anninaa sydäntä lähellä. Vuosien varrella hän on kehittänyt itseään monipuolisesti koulutusten lisäksi myös meditaation, itsetutkiskelun, sekä omaehtoisen oppimisen myötä. Myös perheen lapset ovat olleet suurina opettajina matkan varrella.

Näiden kokemusten, sekä niiden kautta syntyneiden oivallusten myötä ovat syntyneet myös Anninan ohjaamat tanssitunnit, Tanssimeditaatio sekä vapaan tanssin tunnit. Voit tutustua kursseihin palveluvalikon Tanssi-osion alta.

Annina toivoo, että saa kanavoitua kaiken oppimansa ja kokemansa asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi, avoimen läsnäolevan kohtaamisen kautta. Yhdessä asioita ja elämää tutkimalla voimme saada suuriakin oivalluksia!

Päivi Ahonen

Fysioterapeutti, BBAT-terapeutti, hengityskouluohjaaja, Licensed Master Practioner of NLP

Päivi on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1982, ja työskennellyt vuodesta 1984 Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä. Vuodesta 2015 hän on tehnyt töitä myös yrittäjänä, ja toimii nyt Amidalla ammatinharjoittajana.

KK4A6066.jpg

Päivillä on pitkäaikaista työkokemusta aikusneurologisesta fysioterapiasta, johon hän on käynyt ammatillisia täydennyskoulutuksina mm. Bobath-konseptin peruskurssin, sanattoman ohjauksen koulutuksia sekä F.O.T.T Facial Oral Track Therapy- koulutuksen.

Viime vuosina Päivi on erikoistunut enenevissä määrin myös psykofyysiseen fysioterapiaan, ja käynyt siihen liittyen ammatilliset erikoisopinnot, kouluttautunut hengitysohjaajaksi, osallistunut alan seminaareihin ja valmistuu keväällä 2018 Basic Body Awareness Terapeutiksi (BBAT). Lisäksi Päivi on käynyt Ratkaisukeskeisen Neuropsykiatrisen valmentajan opinnot ja perehtynyt NLP-menetelmään ja on Licensed Master Practitioner of NLP.

Päivi kokee edellä mainittujen koulutusten – yhdistettynä henkilökohtaiseen työskentelyyn oman ajatusmaailman ja kehon kanssa – antavan työhön ymmärrystä ja syvyyttä. Omaa hyvinvointiaan Päivi pitää yllä mm. Aleksanteritekniikan yksityistunneilla, joilla hän on käynyt vuodesta 2001 saakka. Hän sanookin, että toiselle voi antaa vain sen verran minkä on itse kokenut ja saanut. 

Eeva Jäsberg

Farmaseutti, FLT Ravintovalmentaja

Farmaseutiksi Eeva on valmistunut vuonna 2016. Farmasian opinnot tarjosivat huimasti oppia solubiologiasta, biokemiasta, fysiologiasta sekä lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä sairauksien hoidossa. Nykyiseen länsimaalaiseen lääketieteeseen liittyy kuitenkin omat heikkoutensa, vaikka akuuttien sairauksien hoidossa se onkin korvaamaton. Eeva halusi tietää vastauksen kysymykseen miksi.

_I2A5463.jpg

Funktionaalinen lääketiede pureutuu tähän kysymykseen ja elimistömme biokemiallisiin prosesseihin ottaen yksilön aina huomioon. Eeva on opiskellut Paula Heinosen luotsaaman Pro Health Oy:n kursseista lähes jokaisen. Tällä matkalla hän on oppinut valtavasti sairauksien juurisyyn selvittämisestä ja terveyden edistämisestä ravinnon kautta. Lisätietoa ravinnosta on haettu myös Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen kursseilta. FLT ravintovalmennuksessa Eeva hyödyntää aina kaikkea koulutustaustaansa asiakkaan auttamiseksi.

Jatkuva oman osaamisen päivittäminen on Eevalle intohimo. Erityisiä kiinnostuksen aiheita ovat suolisto ja mikrobiomi sekä omien lasten kautta kumpuava innostus lasten terveyttä kohtaan. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on Eevalle elämän kulmakivi – onhan Sinullekin?

Voit lukea Eeva palveluista lisää osoitteessa voimahyvinvointi.fi