top of page

Palveluksessasi Amidan ammattilaiset

Amidalla kuntoutumisestasi ja hyvinvoinnistasi vastaavat koulutetut ammattilaiset, joiden yksilöllisesti räätälöidyt hoidot huomioivat tarpeesi ja elämäntilanteesi. Amidalla sinusta pidetään huolta!

Antero Uimonen

Fysioterapeutti, akupunktiohoitaja, psykofyysinen ja neurologinen fysioterapia 

Antero Uimonen on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2011, ja työskennellyt fysioterapeuttina valmistumisestaan lähtien. Antero on innostunut tutkimaan ihmisen ja elämän kokonaisvaltaisuutta ja fysioterapeutiksi valmistumistuttuaan hän on ollut kiinnostunut siitä, kuinka kokonaisvaltaisuus ilmenee terveydessä ja kuntoutuksessa.

KK4A5889.jpg

Uransa aikana Antero on päässyt työskentelemään monipuolisesti eri potilasryhmien parissa ja on siten kehittänyt monipuolisesti käytännön osaamistaan. Suurimpana innostuksen kohteena ovat olleet neurologinen ja muu toimintakyvyn palauttamiseen ja hyvään arkeen tähtäävä kuntoutus sekä psykofyysinen fysioterapia kehon ja mielen yhteyttä sekä mielen/tietoisuustaitojenvoimaa huomioivana lähestymistapana.

Antero omaa monipuolisen ammattitaidon. Hän on erikoistunut akupunktiohoitoihin 3,5-vuotisilla perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion opinnoilla, aku- ja triggerpiste-kurssilla sekä muilla täydennyskoulutuksilla. Hän on opiskellut psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen sekä osallistunut erikoisalan seminaareihin ja työpajoihin.

Neurologiseen fysioterapiaan Antero on erikoistunut Bobath-konseptin perus - ja jatkokurssilla. Lisäksi Antero on täydentänyt osaamistaan Osteopatiakoulu Atlaksen manuaalisen taitojen erikoistumiskoulutuksessa. Muita suoritettuja koulutuksia ovat mm. Mindfulness Based Stress Reduction-kurssi, lihaskalvo- ja venytyshieronnan kurssi, GAS-tavoitteenasettelu sekä kursseja allasterapiaan ja kinesioteippaukseen liittyen.

Anterolla on suuri halu kehittyä ammatissaan ja ihmisenä. Hän suhtautuu elämään avoimen optimistisesti, mikä heijastuu myös työhön uskona hyvään, uskona muutokseen.

Moniammatillisuus on ollut vahvasti läsnä Anteron työhistoriassa, mikä on vahvistanut ajatusta yhteistyön voimasta kuntoutuksessa. Antero haluaakin olla edistämässä myös avoimuutta eri ammattialojen ja menetelmien yhteistyössä. Eivätkä kuntoutuksen mahdollisuudet ole enää pelkää uskoa, sillä niin käytäntö ja tiede todistavat jatkuvasti, mikä potentiaali meissä ihmisissä on!

Annina Uimonen

Tanssitaiteilija, tanssinohjaaja, yrttineuvoja

Anninalla on pitkä, monipuolinen tanssitausta sekä viidentoista vuoden vuoden opetuskokemus. Vuodesta 2016 hän on kehittänyt tietoisuustaitoihin, kehollisuuteen sekä läsnäoloon pohjautuvaa lähestymistä tanssiin, mistä ovat muotoutuneet Amidallakin toteutuvat Tanssimeditaatio- sekä Vapana tanssin kurssit. Käytännön työn lisäksi hän on kehittänyt pedagogiikkaansa kasvatustieteen sekä draamakasvatuksen opinnoissa Jyväskylän yliopistossa sekä Taidekorkeakoulun tanssipedagogiikan perusopinnoissa. Lisäksi hän on kouluttautunut yrttineuvojaksi Frantsilan Koulutuskeskuksessa.

IMG_20210304_103133_667_edited.jpg

Kehollisuus, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä kasvu ihmisenä ovat Anninaa sydäntä lähellä. Vuosien varrella hän on kehittänyt itseään monipuolisesti koulutusten lisäksi myös itsetutkiskelun sekä omaehtoisen opiskelun myötä. Myös perheen lapset ovat olleet suurina opettajina matkan varrella, ja Annina kokeekin elämän kokonaisuudessaan olevan opettajista suurin, meillä jokaisella.

 

Amidalla Annina ohjaa tanssikursseja, vastaa puodistamme sekä yrttineuvonnasta, ja kehittää toimintaa yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi Annina työskentelee tanssitaiteilijana sekä tanssinopettajana sekä tanssikoulussa että varhaiskasvatuksen parissa.

Päivi Ahonen

Fysioterapeutti, BBAT-terapeutti, hengityskouluohjaaja, Licensed Master Practioner of NLP (EI UUSIA ASIAKKUUKSIA)

Päivi on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1982, ja työskennellyt vuodesta 1984 Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä. Vuodesta 2015 hän on tehnyt töitä myös yrittäjänä, ja toimii nyt Amidalla ammatinharjoittajana.

KK4A6066.jpg

Päivillä on pitkäaikaista työkokemusta aikusneurologisesta fysioterapiasta, johon hän on käynyt ammatillisia täydennyskoulutuksina mm. Bobath-konseptin peruskurssin, sanattoman ohjauksen koulutuksia sekä F.O.T.T Facial Oral Track Therapy- koulutuksen.

Viime vuosina Päivi on erikoistunut enenevissä määrin myös psykofyysiseen fysioterapiaan, ja käynyt siihen liittyen ammatilliset erikoisopinnot, kouluttautunut hengitysohjaajaksi, osallistunut alan seminaareihin ja valmistuu keväällä 2018 Basic Body Awareness Terapeutiksi (BBAT). Lisäksi Päivi on käynyt Ratkaisukeskeisen Neuropsykiatrisen valmentajan opinnot ja perehtynyt NLP-menetelmään ja on Licensed Master Practitioner of NLP.

Päivi kokee edellä mainittujen koulutusten – yhdistettynä henkilökohtaiseen työskentelyyn oman ajatusmaailman ja kehon kanssa – antavan työhön ymmärrystä ja syvyyttä. Omaa hyvinvointiaan Päivi pitää yllä mm. Aleksanteritekniikan yksityistunneilla, joilla hän on käynyt vuodesta 2001 saakka. Hän sanookin, että toiselle voi antaa vain sen verran minkä on itse kokenut ja saanut. 

Eeva Heino

Fysioterapeutti, akupunktiohoitaja, psykofyysinen fysioterapia
 

Eeva on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2000, sairaanhoitajaksi vuonna 2018, sekä klassisen akupunktion hoitajaksi vuonna 2014. Hän on työskennellyt fysioterapeuttina niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla eri asiakasryhmien parissa. Amidalla hän on aloittanut ammatinharjoittajana tammikuussa 2022.

IMG_8592_polarr_edited.jpg

Akupunktiohoidoissa Eeva hyödyntää monipuolista osaamistaan jokaista asiakasta yksilöllisesti lähestyen - hän ymmärtää kiinalaisen lääketieteen teorioita ja osaa yhdistellä niitä länsimaisen lääketieteen diagnooseihin. Vuosien varrella hänelle onkin kehittynyt vahva näkemys siitä, että keho ja mieli toimivat aina yhteistyössä, eikä näitä kahta voi erottaa toisistaan.

 

Monipuolisella ammattiosaamisella Eeva osaa yhdistellä asiakkaiden hoidon tarpeita
kokonaisuuksiksi, ja hän kohtaa jokaisen asiakkaansa yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan kuuleminen, kuunteleminen ja läsnäolo ovat hänen vahvuuksiaan. Eeva on suorittanut psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen vuonna 2022.

 

Eeva on moniammatillinen tiimipelaaja ja hänellä on voimakas halu kehittää ja kehittyä ihmisenä, ja tämä näkyy jatkuvana kiinnostuksena kouluttautua. Hän on kiinnostunut akupunktion kokonaisvaltaisista hoitomahdollisuuksista ja seuraa aktiivisesti akupunktiotutkimuksia maailmalla - hänen tulevaisuuden haaveenaan onkin tuoda akupunktion hoitomahdollisuuksia tutkimustietoon pohjaten eri asiakasryhmien ja yhteistyötahojen tietoon.

Anne Eskelinen

Fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapia

Anne Eskelinen on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2014,  ja toiminut siitä lähtien fysioterapeuttina ja ammatinharjoittajana yksityisellä puolella. Keho, liike, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat kiehtoneet Annea nuoruudesta lähtien ja vieneet häntä erilaisten kokemusten äärelle, niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

IMG_7665_edited_edited.jpg

Anne on työskennellyt monen vuoden ajan tuki- ja liikuntaelin fysioterapian parissa ja kuntouttanut hyvin monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä kiputiloja. Hän on toteuttanut myös leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Tuki- ja liikuntaelin fysioterapian osalta hän onkin käynyt erittäin kattavasti täydennyskoulutuksissa. Koulutusten aihepiireinä ovat olleet mm. McKenzie-terapia (MDT), manuaaliset taidot, urheilufysioterapia, alaselkä- ja olkapäävaivat sekä purentaelinfysioterapia.


Asiakastyön ja omien elämänkokemusten myötä Anne huomasi kaipaavansa yhä enemmän työkaluja ihmisen kohtaamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutusten myötä hän onkin tehnyt töitä yhä monipuolisemman asiakaskunnan kanssa. Erikoisalaan liittyen hän on käynyt mm. koulutukset: psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus, EFT-tapping (taso 1), BBAT 1 ja toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia. Hän on koulutettu Terveysmetsä-opas.


Anne tekee töitä kokonaisvaltaisella työotteella, saapuipa ihminen vastaanotolle kivun, fyysisten oireiden tai mielen haasteiden takia. Hän on kannustava, kuunteleva ja lämminhenkinen fysioterapeutti, joka kohtaa asiakkaan hänen elämäntilanteensa ja voimavaransa huomioiden.


Voit tutustua Anneen tarkemmin osoitteessa fysioterapianne.fi

Eeva Jäsberg

Farmaseutti, FLT Ravintovalmentaja

Farmaseutiksi Eeva on valmistunut vuonna 2016. Farmasian opinnot tarjosivat huimasti oppia solubiologiasta, biokemiasta, fysiologiasta sekä lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä sairauksien hoidossa. Nykyiseen länsimaalaiseen lääketieteeseen liittyy kuitenkin omat heikkoutensa, vaikka akuuttien sairauksien hoidossa se onkin korvaamaton. Eeva halusi tietää vastauksen kysymykseen miksi.

_I2A5463.jpg

Funktionaalinen lääketiede pureutuu tähän kysymykseen ja elimistömme biokemiallisiin prosesseihin ottaen yksilön aina huomioon. Eeva on opiskellut Paula Heinosen luotsaaman Pro Health Oy:n kursseista lähes jokaisen. Tällä matkalla hän on oppinut valtavasti sairauksien juurisyyn selvittämisestä ja terveyden edistämisestä ravinnon kautta. Lisätietoa ravinnosta on haettu myös Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen kursseilta. FLT ravintovalmennuksessa Eeva hyödyntää aina kaikkea koulutustaustaansa asiakkaan auttamiseksi.

Jatkuva oman osaamisen päivittäminen on Eevalle intohimo. Erityisiä kiinnostuksen aiheita ovat suolisto ja mikrobiomi sekä omien lasten kautta kumpuava innostus lasten terveyttä kohtaan. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on Eevalle elämän kulmakivi – onhan Sinullekin?

Voit lukea Eeva palveluista lisää osoitteessa voimahyvinvointi.fi

Päivi
annina
antero
Eeva H
Anne
EEVA J
ANITA

Anita Wąsik

FT, DipHM, yrttiterapeutti, biolääketieteen tutkija

Anita Wąsik on yrttiterapeutti ja biolääketieteen tutkija. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2014 ja suorittanut sitä ennen maisterin tutkinnon bioteknologiassa ja molekyylibiologiassa Wroclawin yliopistossa, Puolassa.

Wasik A_kasvislaakina_edited_edited.jpg

Rakkaus luontoon yhdistettynä empaattiseen luonteeseen, vahvaan haluun auttaa muita ja uteliaisuuteen sairauksien kokonaisvaltaista hoitamista kohtaan johti Anitan yrttilääketieteen pariin. Hän opiskeli yrttiterapeutiksi 3,5-vuotisessa koulutuksessa Heartwood Herbal Medicine Collegessa Iso-Britanniassa vuosina 2018-2021, jolloin hän sai koulutusta sekä nykyaikaisessa lääketieteessä että yrttilääketieteessä, mukaan lukien farmakologian, kliinisen päättelyn ja potilaan fyysisen tutkimisen opintoja. Anita on hankkinut tieteellistä sekä kliinistä kokemusta tutkimus- ja hoitolaitoksissa Puolassa, Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Hän on myös Britannian kansallisen kasvilääketieteen instituutin, Luonnonlääketieteen Keskusliiton ja Suomen Fytoterapiayhdistyksen jäsen.

 

Yrttiterapeutin vastaanotolla Anita keskittyy hoitamaan ihmistä kokonaisuutena. Vastaanotolla kartoitetaan fyysisiä, emotionaalisia, geneettisiä, ympäristöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sairauksien perimmäisiin syihin. Yhdessä potilaan kanssa etsitään toimenpiteet ja hoitovaihtoehdot terveydentilan kohentamiseksi ja paranemiseksi. Vastaanottokieli on englanti, mutta Anita puhuu myös sujuvaa suomea. Mahdollisuus myös etävastaanottoon.


Lisätietoa voit kysyä info@anitawasik.com tai tutustua verkkosivujen kautta: https://anitawasik.com

PhD, DipHM Anita Wąsik offers herbal medicine consultation in English at Hyvinvointi ja Kuntoutus Amida. More information in English: info@anitawasik.com and https://anitawasik.com 
 

bottom of page