top of page

Palveluksessasi Amidan ammattilaiset

Amidalla kuntoutumisestasi ja hyvinvoinnistasi vastaavat koulutetut ammattilaiset, joiden yksilöllisesti räätälöidyt hoidot huomioivat tarpeesi ja elämäntilanteesi. Amidalla sinusta pidetään huolta!

Antero Uimonen

Fysioterapeutti, akupunktiohoitaja, psykofyysinen ja neurologinen fysioterapia 

Antero Uimonen on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2011, ja työskennellyt fysioterapeuttina valmistumisestaan lähtien. Antero on innostunut tutkimaan ihmisen ja elämän kokonaisvaltaisuutta ja fysioterapeutiksi valmistumistuttuaan hän on ollut kiinnostunut siitä, kuinka kokonaisvaltaisuus ilmenee terveydessä ja kuntoutuksessa.

Iidanada__MG_7648_edited_edited.jpg

Uransa aikana Antero on päässyt työskentelemään monipuolisesti eri potilasryhmien parissa ja on siten kehittänyt monipuolisesti käytännön osaamistaan. Suurimpana innostuksen kohteena ovat olleet neurologinen ja muu toimintakyvyn palauttamiseen ja hyvään arkeen tähtäävä kuntoutus sekä psykofyysinen fysioterapia kehon ja mielen yhteyttä sekä mielen/tietoisuustaitojenvoimaa huomioivana lähestymistapana.

Antero omaa monipuolisen ammattitaidon. Hän on erikoistunut akupunktiohoitoihin 3,5-vuotisilla perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion opinnoilla, aku- ja triggerpiste-kurssilla sekä muilla täydennyskoulutuksilla. Hän on opiskellut psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen sekä osallistunut erikoisalan seminaareihin ja työpajoihin.

Neurologiseen fysioterapiaan Antero on erikoistunut Bobath-konseptin perus - ja jatkokurssilla. Lisäksi Antero on täydentänyt osaamistaan Osteopatiakoulu Atlaksen manuaalisen taitojen erikoistumiskoulutuksessa. Muita suoritettuja koulutuksia ovat mm. Mindfulness Based Stress Reduction-kurssi, lihaskalvo- ja venytyshieronnan kurssi, GAS-tavoitteenasettelu sekä kursseja allasterapiaan ja kinesioteippaukseen liittyen.

Anterolla on suuri halu kehittyä ammatissaan ja ihmisenä. Hän suhtautuu elämään avoimen optimistisesti, mikä heijastuu myös työhön uskona hyvään, uskona muutokseen.

Moniammatillisuus on ollut vahvasti läsnä Anteron työhistoriassa, mikä on vahvistanut ajatusta yhteistyön voimasta kuntoutuksessa. Antero haluaakin olla edistämässä myös avoimuutta eri ammattialojen ja menetelmien yhteistyössä. Eivätkä kuntoutuksen mahdollisuudet ole enää pelkää uskoa, sillä niin käytäntö ja tiede todistavat jatkuvasti, mikä potentiaali meissä ihmisissä on!

Annina Uimonen

Tanssitaiteilija, yrttineuvoja

Annina on monipuolisen tanssitaustan omaava, niin kokemuksellista anatomiaa, tanssipedagogiikkaa kuin kasvilääkintää opiskellut tanssitaiteilija. Syksyllä 2023 Annina jatkaa kasvatustieteiden opintojaan Jyväskylän yliopistossa.

Iidanada__MG_7753.jpg

Niin taiteilijana kuin tanssinohjaajana sekä tanssikasvattajana, Anninan erityisenä kiinnostuksen kohteena on kehollisuus, kehotietoisuus, läsnäolo ja luova improvisaatio, sekä ihmisyys ja sen kokonaisvaltaisuus osana ympäröivää maailmaa. Hän on suuresti kiinnostunut tanssin ja taiteen merkityksestä niin osana kasvatusta ja ihmisenä kasvuamme, kuin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kiinnostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin johdatti hänet vuonna 2017 fytoterapia opintoihin Frantsilan luomuyrttitilalle, josta hän on valmistunut yrttineuvojaksi.

Amidalla Annina ohjaa Tanssimeditaatio- sekä Vapaan tanssin kursseja, ja vastaa Amidan puodista ja yrttineuvonnasta, sekä kehittää yrityksen toimintaa yhdessä muun tiimin kanssa. Opintojen vuoksi avoimet tanssikurssit ovat tällä hetkellä tauolla, mutta ole yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut yksityisistä tanssikursseista tai työpajoista esimerkiksi ystävä- tai työporukalle! Myäs yksityistunteja on tarjolla, mikäli kaipaat omiin toiveiseesi sekä tarpeisiin sovitettua hetkeä tanssin parissa.

Eeva Heino

Fysioterapeutti, akupunktiohoitaja, psykofyysinen fysioterapia
 

Eeva on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2000, sairaanhoitajaksi vuonna 2018, sekä klassisen akupunktion hoitajaksi vuonna 2014. Hän on työskennellyt fysioterapeuttina niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla eri asiakasryhmien parissa. Amidalla hän on aloittanut ammatinharjoittajana tammikuussa 2022.

Iidanada__MG_7665_edited_edited.jpg

Akupunktiohoidoissa Eeva hyödyntää monipuolista osaamistaan jokaista asiakasta yksilöllisesti lähestyen - hän ymmärtää kiinalaisen lääketieteen teorioita ja osaa yhdistellä niitä länsimaisen lääketieteen diagnooseihin. Vuosien varrella hänelle onkin kehittynyt vahva näkemys siitä, että keho ja mieli toimivat aina yhteistyössä, eikä näitä kahta voi erottaa toisistaan.

 

Monipuolisella ammattiosaamisella Eeva osaa yhdistellä asiakkaiden hoidon tarpeita
kokonaisuuksiksi, ja hän kohtaa jokaisen asiakkaansa yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan kuuleminen, kuunteleminen ja läsnäolo ovat hänen vahvuuksiaan. Eeva on suorittanut psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen vuonna 2022.

 

Eeva on moniammatillinen tiimipelaaja ja hänellä on voimakas halu kehittää ja kehittyä ihmisenä, ja tämä näkyy jatkuvana kiinnostuksena kouluttautua. Hän on kiinnostunut akupunktion kokonaisvaltaisista hoitomahdollisuuksista ja seuraa aktiivisesti akupunktiotutkimuksia maailmalla - hänen tulevaisuuden haaveenaan onkin tuoda akupunktion hoitomahdollisuuksia tutkimustietoon pohjaten eri asiakasryhmien ja yhteistyötahojen tietoon.

Maria Honkonen

Fysioterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, lähihoitaja, psykofyysinen fysioterapia
 

Maria on kokenut kuntouttavan hoitotyön ammattilainen, jolla on yhä kasvava, vahva mielenkiinto kokonaisen ihmisyyden kohtaamiseen ymmärtävästi, hyväksyvästi ja kunnioittavasti.  Mielenterveyshoitotyön, psykofyysisen fysioterapian ja juuri valmistuneiden lyhytterapia opintojen myötä Maria on saanut eväitä omaan ja perheensä elämään, työhön sekä nyt tukemaan halutessasi myös Sinua.

Iidanada__MG_7766_edited_edited_edited.jpg

Amidalla Maria tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa täydennettynä perus- ja mielenterveyshoidon sekä lyhytterapian osaamisella.  Hän kokee, että tärkeintä on rakentaa turvallisuutta ja yhteyttä, joka sitten luo mahdollisuuden kuntoutumiselle tai nykyisen tilanteen hyväksymiselle, kullekin sopivan pienin askelin. Muistaen samalla, että matkalla olet jo perillä. 

 

Marialla on erityisosaamista erityisherkkyydestä ja uupumuksesta. Lisäksi hän on syventänyt ammattitaitoaan pakko-oireisen häiriön (OCD) kuntoutuksesta, syömishäiriöistä ja yleisesti muista vaikeammista mielenterveyden haasteista. Maria tarjoaa myös erillistä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, jossa keskitytään tehostetusti asiakkaan nimeämien haasteiden työstämiseen keskustellen, paperille hahmotellen ja muiden asiakkaalle sopivien menetelmien avulla, keho-mieliyhteys tiedostaen. Lyhytterapiaa erillisenä palveluna ei saa Kelan tukemana, mutta lyhytterapian osaaminen on läsnä osana fysioterapiaa.

Oppimisen halu, herkkyys voimavarana ja jokaisen ihmisarvon puolustaminen ovat Marian positiivisia, virtaa ja valoa tuovia luonteenpiirteitä. Näiden avulla jokaisen asiakkaan kohtaaminen on hänelle kuin lahja, johon saa tutustua. Kulkea lyhyen tai pidemmän matkaa vierellä ja tarjota ammattitaitoaan ihmisenä ihmiselle, kohti asiakkaan parempaa tulevaisuutta

Anne Eskelinen

Fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapia
VANHEMPAINVAPAALLA SYYSKUUSTA 2023 ALKAEN

Anne Eskelinen on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2014,  ja toiminut siitä lähtien fysioterapeuttina ja ammatinharjoittajana yksityisellä puolella. Keho, liike, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat kiehtoneet Annea nuoruudesta lähtien ja vieneet häntä erilaisten kokemusten äärelle, niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

Iidanada__MG_7840_edited.jpg

Anne on työskennellyt monen vuoden ajan tuki- ja liikuntaelin fysioterapian parissa ja kuntouttanut hyvin monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä kiputiloja. Hän on toteuttanut myös leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Tuki- ja liikuntaelin fysioterapian osalta hän onkin käynyt erittäin kattavasti täydennyskoulutuksissa. Koulutusten aihepiireinä ovat olleet mm. McKenzie-terapia (MDT), manuaaliset taidot, urheilufysioterapia, alaselkä- ja olkapäävaivat sekä purentaelinfysioterapia.


Asiakastyön ja omien elämänkokemusten myötä Anne huomasi kaipaavansa yhä enemmän työkaluja ihmisen kohtaamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutusten myötä hän onkin tehnyt töitä yhä monipuolisemman asiakaskunnan kanssa. Erikoisalaan liittyen hän on käynyt mm. koulutukset: psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus, EFT-tapping (taso 1), BBAT 1 ja toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia. Hän on koulutettu Terveysmetsä-opas.


Anne tekee töitä kokonaisvaltaisella työotteella, saapuipa ihminen vastaanotolle kivun, fyysisten oireiden tai mielen haasteiden takia. Hän on kannustava, kuunteleva ja lämminhenkinen fysioterapeutti, joka kohtaa asiakkaan hänen elämäntilanteensa ja voimavaransa huomioiden.


Voit tutustua Anneen tarkemmin osoitteessa fysioterapianne.fi

Eeva Jäsberg

Farmaseutti, FLT Ravintovalmentaja

Farmaseutiksi Eeva on valmistunut vuonna 2016. Farmasian opinnot tarjosivat huimasti oppia solubiologiasta, biokemiasta, fysiologiasta sekä lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä sairauksien hoidossa. Nykyiseen länsimaalaiseen lääketieteeseen liittyy kuitenkin omat heikkoutensa, vaikka akuuttien sairauksien hoidossa se onkin korvaamaton. Eeva halusi tietää vastauksen kysymykseen miksi.

Iidanada__MG_7715_edited.jpg

Funktionaalinen lääketiede pureutuu tähän kysymykseen ja elimistömme biokemiallisiin prosesseihin ottaen yksilön aina huomioon. Eeva on opiskellut Paula Heinosen luotsaaman Pro Health Oy:n kursseista lähes jokaisen. Tällä matkalla hän on oppinut valtavasti sairauksien juurisyyn selvittämisestä ja terveyden edistämisestä ravinnon kautta. Lisätietoa ravinnosta on haettu myös Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen kursseilta. FLT ravintovalmennuksessa Eeva hyödyntää aina kaikkea koulutustaustaansa asiakkaan auttamiseksi.

Jatkuva oman osaamisen päivittäminen on Eevalle intohimo. Erityisiä kiinnostuksen aiheita ovat suolisto ja mikrobiomi sekä omien lasten kautta kumpuava innostus lasten terveyttä kohtaan. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on Eevalle elämän kulmakivi – onhan Sinullekin?

Voit lukea Eeva palveluista lisää osoitteessa voimahyvinvointi.fi

annina
Eeva H.
antero
Maria
Anne
EEVA J
bottom of page