top of page

Mitä on psykofyysinen fysioterapia ja kuka voi hyötyä siitä?

Päivitetty: 28. tammik. 2022Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa kuntoutukseen

Psykofyysinen fysioterapia on yksi lähestymistapa fysioterapiaan. Se ei ole siis itsessään menetelmä vaan pitää sisällään viitekehyksessään erilaisia menetelmiä. Psykofyysisessä fysioterapiassa viitekehyksen muodostaa kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja sen huomioiminen kuntoutuksessa. Ihminen on kehollinen ja tajunnallinen eliö osana ympäröivää maailmaa. Nämä kaikki ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja luovat ihmisen kokemusmaailman. Tästä ihmiskäsityksestä käsin on ymmärrettävää, että kuntoutuksessa väistämättä vaikutetaan aina ihmiseen kokonaisvaltaisesti, mutta psykofyysisessä fysioterapiassa kehon ja mielen vuorovaikutusta hyödynnetään tietoisesti.

Psykofyysiselle fysioterapialle tunnusomaista on mm.

 • kehon ja mielen vuorovaikutuksen huomioiminen kuntoutuksessa

 • kokemuksellinen oppiminen

 • terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksen laatu                   Kuka voi hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta?

Psykofyysinen fysioterapia viittaa mielikuvissa tyypillisesti vahvimmin mielen oireistoihin ja erilaisten mielenterveyshäiriöiden kuntoutukseen sitä laajalti käytetäänkin. Yhä enemmän psykofyysisen fysioterapian mahdollisuuksia on alettu hyödyntämään myös muussa kuntoutuksessa hyvin tuloksin. Psykofyysinen lähestymistapa soveltuukin kaikkeen kuntoutukseen, mutta erityisesti psykofyysistä fysioterapiaa on hyödynnetty esimerkiksi

 • kiputiloissa (kuten krooninen tai pitkittynyt kipu, pitkittyneet tuki- ja liikuntaelinvaivat, CRPS, fibromyalgia, migreeni)

 • masennuksessa

 • unihäiriöissä

 • ahdistuksessa, paniikkioireistoissa

 • syömishäiriöissä

 • skitsofreniassa

 • stressissä ja erilaisissa stressiperäisissä oireissa

 • neurologisessa ja vaikeasti sairastuneiden kuntoutuksessa (aivoinfarkti, aivoverenvuoto, aivovamma, MS-tauti, Parkinsonin tauti

 • määrittämättömissä oirekuvissa ja sairauksissa

Näiden lisäksi psykofyysisen fysioterapian kehotietoisuutta korostava lähestymistapa soveltuu erinomaisesti myös terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi tanssijat, muusikot, hammaslääkärit tai vaikka istumatyötä tekevät voivat hyötyä kehotietoisuuden lisääntymisen myötä ergonomian parantumisesta työssään.


Mitä psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään?

Kuten sanottu, psykofyysisessä fysioterapissa korostuu kokemuksellinen oppiminen eli itse tekemällä ja tuntemalla kuntoutuja saa kokemuksen siitä, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu sekä miltä harjoitteet tuntuvat ja vaikuttavat kehoon ja mieleen. Lisääntyneen kehon ja mielen tiedostamisen sekä niiden käyttäytymisen ymmärtämisen myötä on mahdollista alkaa itse toisaalta vaikuttamaan niihin sekä antaa elämän tapahtua ilman pyrkimystä hallita, mikä ei ole hallittavissa. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa kykeneväksi itse edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään. Tämä kaikki mahdollistuu tutustumalla itseen luottamuksellisen terapiasuhteen tuella.

Psykofyysinen fysioterapian sisältö ja eteneminen tapahtuvat kuntoutujan tilanteen mukaan. Voimavaramme kuntoutukseen ja terveyden edistämiseen ovat erilaiset, joten kuntoutuksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutus voi pitää sisällään erilaisia tietoisuustaitoharjoituksia liikkeessä ja paikallaan, hengitykseen tutustumista ja siihen liittyviä harjoitteita, kehon ja mielen vuorovaikutusta konkretisoivia harjoitteita, liikettä ja liikkumista eri muodoissa tai toisaalta rentoutumista ja manuaalisia käsittelyjä. Tässä yhteydessä on tärkeä muistaa, että kyseessä on viitekehys ja lähestymistapa kuntoutukseen menetelmän sijaan, joten kuntoutuksessa korostuu lähestymistapa tekemiseen ja menetelmät voivat olla moninaisia.


Psykofyysinen fysioterapia Amidalla

Psykofyysinen fysioterapeutti ei ole nimikesuojattu ammattinimike, mutta Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys on laatimassa suositusta siitä opintomäärästä ja/tai työkokemuksesta, jolloin voi sanoa olevansa psykofyysinen fysioterapeutti. Suomessa järjestetään ammattikorkeakoulutason täydennyskoulutus psykofyysiseen fysioterapiaan (15 op) sekä on mahdollista opiskella Basic Body Awareness Terapeutiksi, mikä on yksi laajasti käytetty psykofyysisen fysioterapian menetelmä. Erilaisia menetelmäkoulutuksia on lisäksi lukuisia.

Amidan työntekijöistä Päivi Ahonen on käynyt psykofyysiseen fysioterapiaan aiemmin erikoistumisopintoina kulkeneen ammattikorkeakoulutason täydennyskoulutuksen (30op) sekä hän valmistui BBAT-terapeutiksi keväällä 2018. Lisäksi Päivi on opiskellut Hengityskouluohjaajaksi, käynyt lukuisia NLP-koulutuksia (Licensed Master Practitioner of NLP) sekä Ratkaisukeskeisen Neuropsykiatrisen valmentajan opinnot.

Antero Uimonen on opiskellut psykofyysiseen fysioterapian täydennyskoulutuksen (15op) Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän on käynyt 8 viikkoisen Mindfulness Based Stress Reduction-kurssin sekä osallistunut erilaisiin alan koulutuksiin ja seminaareihin vuodesta 2012 lähtien. Anteron ymmärrys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta on syventynyt myös perinteisen kiinalaisen lääketieteen opintojen myötä sekä hänellä on vuosien omatoiminen harjoitustausta erilaisista tietoisuustaitomenetelmistä.

Anne Eskelinen on myös erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan ja erikoisalaan liittyen kouluttautunut mm. EFT-tapping (taso 1), BBAT 1 ja toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia koulutuksissa. Lisäksi hän on koulutettu Terveysmetsä-opas. Mikäli kiinnostuit psykofyysisen fysioterapian mahdollisuuksista kohdallasi, ole rohkeasti yhteydessä! Lisätietoja löydät klikkaamalla: Psykofyysinen fysioterapia

 • Tavoitat meidät puhelimitse 040 776 0044

 • Tai yhteydenottolomakkeen kautta, jonka löydät tästä.

Hyvinvointi ja Kuntoutus Amida - Hyvinvointisi hyväksi!

Comments


bottom of page